ILR organizează concurs pentru ocuparea a 30 de posturi vacante de lector de limba română

ILR organizează concurs pentru ocuparea a 30 de posturi vacante de lector de limba română

În conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 9 din Ordinul nr. 5.076/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind recrutarea şi selecţia lectorilor de limba română care urmează să predea cursuri de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate şi a Regulamentului privind funcţionarea Corpului lectorilor în cadrul Institutului Limbii Române (ILR), Institutul Limbii Române anunță scoaterea la concurs următoarele posturi de lector de limba română din statul de funcții al lectorilor ILR la: 

1. Universitatea York, Toronto, Canada, poziția 1

2. Universitatea Liberă din Bruxelles, Regatul Belgiei, poziția 3

3. Universitatea Autonomă din Barcelona, Regatul Spaniei, poziția 6

4. Universitatea din Granada, Regatul Spaniei, poziția 7

5. Universitatea din Salamanca, Regatul Spaniei, poziția 9

6. Universitatea Oxford, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, poziția 13

7. Universitatea din Viena, Republica Austria, poziția 15

8. Universitatea de Limbi Străine din Baku, Republica Azerbaijan, poziția 16

9. Universitatea „Sf. K. Ohridski” Sofia, Republica Bulgaria, poziția 17

10. Universitatea din Chile, Republica Chile, poziția 20

11. Universitatea din Zagreb, Republica Croația, poziția 22

12. Universitatea „Al. von Humboldt” Berlin, Republica Federală Germană, poziția 24

13. Universitatea „Ruprecht – Karl” Heidelberg, Republica Federală Germană, poziția 25

14. Universitatea din Strasbourg, Republica Franceză, poziția 32

15. Universitatea din Indonezia, Republica Indonezia, poziția 34

16. Universitatea din Napoli, Republica Italiană, poziția 35

17. Universitatea din Pisa, Republica Italiană, poziția 37

18. Universitatea Sapienza din Roma, Republica Italiană, poziția 38

19. Universitatea din Torino, Republica Italiană, poziția 39

20. Universitatea din Vilnius, Republica Lituania, poziția 41

21. Universitatea „Sf. Kiril și Metodiu” Skopje, Republica Macedonia de Nord, poziția 42

22. Univesitatea de Stat din Comrat, Republica Moldova, poziția 43

23. Universitatea din Lisabona, Republica Portugheză, poziția 47

24. Universitatea din Belgrad, Republica Serbia, poziția 48

25. Universitatea din Novi Sad, Republica Serbia, poziția 49

26. Universitatea din Ljubljana, Republica Slovenia, poziția 51

27. Universitatea din Ankara, Republica Turcia, poziția 53

28. Universitatea „Eotvos Lorand” Budapesta, Republica Ungară, poziția 54

29. Universitatea din Szeged, Republica Ungară, poziția 55

30. Universitatea din Tel Aviv, Statul Israel, poziția 59 

Depunerea dosarelor în format tipărit şi electronic (CD, DVD sau stick) se face la sediul Institutului Limbii Române, direct sau prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat –  data limită: 14.06.2024, ora 12.00!

Perioada: determinată, pentru anul universitar 2024/2025, cu posibilitatea prelungirii contractului, anual, pentru o durată totală de maximum 3 ani universitari.

Informații complete, aici: www.edu.ro/sites/default/files/_fișiere/Minister/2024/concursuri/ILR_lectorate_24/Anunt_ILR_concurs_lectori_mai_iunie_2024.pdf