Imigrarea în Europa – sondaj recent de opinie în Franța și Germania

Imigrarea în Europa – sondaj recent de opinie în Franța și Germania

Fundația Genshagen și Institutul Montaigne au comandat un sondaj de opinie efectuat în paralel, în Germania și Franța, privind migrația și integrarea fluxurilor de migranți în cele două țări.Afluxul masiv de imigranți din nordul Africii, vocile care susțin reintroducerea controalelor la frontieră în spațiul SCHENGEN, au fost două din motivele ce au deschis dezbaterea privind politicile de imigrare și integrare în cele două țări. Acest sondaj a subliniat în primul rând dificultățile și contradicțiile politicilor naționale și ale Uniunii Europene în materie de imigrare și azil.

Sondajul s-a canalizat în principal pe o idee generală privind ce părere au cetățenii acestor două țări privind procesul de integrare a imigranților la muncă în țara lor. Apoi, care cred că sunt principalele obstacole în calea unei mai bune integrări  a acestor populații de imigranți? Ce acțiuni suplimentare se pot întreprinde în această direcție la nivel european? Sunt necesare măsuri de armonizare a legislației europene privind politicile de imigrare în Europa?

Sondajul de opinie relevă diferențe semnificative între cele două țări nu numai asupra mecanismelor de primire și integrare a imigranților cât și a modului de abordare a politicilor europene de abordare imigrației ca fenomen social.

În general germanii sunt mai mulțumiți de rezultatele integrării decât francezii. 42 % din respondenții germani consideră că integrarea imigranților în Germania funcționează destul de bine, în timp ce doar 19 % dintre francezi sunt de acord cu aceasta. La întrebarea dacă integrarea imigranților în țara lor este ineficientă sau nu, 9% dintre germani au apreciat că integrarea este ineficientă în timp ce 31 % dintre respondenții francezi consideră ca foarte ineficientă politica de integrare a imigranților.

Unul din factorii considerați de germani ca fiind principalul obstacol în calea integrării este considerat „lipsa de voință a imigranților de a se integra în țara adoptivă”, la această întrebare peste 50 % din germani au răspuns afirmativ în timp ce francezii au fost de acord în proporție de doar 39 %.

Ce este prioritar pentru îmbunătățirea procesului de integrare în țara noastră?  Cea mai mare importanță este învățarea limbii consideră peste 60% dintre germani, în timp ce 44 % din respondenții din Franța consideră importantă cunoașterea legilor și a tradițiilor din țara gazdă. Un punct de vedere al respondenților cu un nivel de educație mai redus consideră că țara lor nu are nevoie de imigranți, în ambele țări.

Francezii și germanii spun în unanimitate că responsabilitățile culturale și umanitare sunt cele mai importante argumente în favoarea imigrației. Ei identifică ca probleme specifice circumstanțelor naționale îmbătrânirea populației  și lipsa forței de muncă locale calificate. De asemeni s-a argumentat că imigrația intervine ca un factor de echilibrare a sistemelor sociale.

Peste 50 % dintre germani sunt în favoarea legiferării problemelor imigrației de către Uniunea Europeană în timp ce 45 % dintre francezi sunt de acord cu aceasta, ei considerând că această politică ar trebui să fie legiferată la nivel național de către fiecare țară.

În ce privește menținerea actualelor competențe la nivel european, germanii sunt foarte reticenți la distribuirea viitoarelor competențe în cadrul Uniunii europene și la nivelul statelor membre, iar o majoritate relativă franceză de circa 45 % sunt în favoarea menținerii status quo-ului curent. Ambele popoare au afirmat că Franța și Germania sunt parteneri cheie în cadrul Uniunii Europene, peste 80 % din respondenți.

Sondajul de opinie scoate în evidență diferențele de viziune dintre cele două țări, dar și abordările similare în ce privește mecanismele de primire și integrare  a imigranților.

Notă : sondajul de opinie a fost publicat și preluat de către redacția Emigrantul din ziarul Le Monde